Arstid ja õed

Sirje Korsten, perearst

Õppisin Tartu Ülikooli Arstiteaduskonnas aastatel 1974-1980, lõpetasin ülikooli üldarstina. Peale internatuuri lõpetamist 1981.aastal asusin tööle jaoskonnaarstina Rakvere Haiglas, tegeledes algusest peale selle piirkonna ja patsientidega, mis on ka praeguse Vinni Tervisekeskuse teeninduspiirkond. Aastatel 1993-1995 omandasin perearstikutse Tartu Ülikoolis. Olen Eesti Perearstide Seltsi liige.

Olen läbinud vastavalt Eesti Haigekassa perearstide tööjuhendis määratud mahus iga-aastased täienduskoolitused Eestis. 2000.-2002.aastal oli võimalus tegeleda kliinilise ravimiuuringuga. Sellesse perioodi jäid rahvusvahelised konverentsid Pariisis ja Göteborgis.

Külli Tamm, perearst

Lõpetasin Tartu Ülikooli 1988.aastal ja internatuuri 1989.aastal pediaatrina. Samast aastast töötan Vinnis, algselt pediaatrina, kuid peale perearstikursuste läbimist Tartu Ülikoolis 1997-2000, perearstina. Alates 1992.aastast ka kooliarstina. Olen Eesti Perearstide seltsi liige.

2000. aastal osalesin täienduskonverentsil Pariisis. Enne ja pärast seda olen läbinud täiendkoolitusi Eestis.

Riina Sinisoo, pereõde

Lõpetasin Tartu Meditsiinikooli meditsiinõena 1981. aastal. Alates 1985.aastast töötan Vinni Tervisekeskuses meditsiiniõena, peale 1987.aastal omandatud pereõekutset Tartu Meditsiinikoolis, pereõena (dr. Korsteni kabinetis).

Käesoleval ajal (2009-2011.a.) täiendan teadmisi Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe tasemeõppe õppekava järgi.

Lisaks olen omandanud koduõe eriala ja tegutsen koduõendustöötajana.

Olen tegutsenud aktiivselt Eesti Pereõdede Seltsingus, olen selle juhatuse liige. Lisaks koolitan ka teisi pereõdesid ja koduõdesid.

Merike Laidvee, pereõde/laborant

Lõpetasin Tallinna Meditsiinikooli 1975.aastal ämmaemandana. Töötasin oma õpitud erialal Abja Haiglas aastatel 1975-1977.

1978.aastast töötasin ämmaemandana Vinni velsker-ämmaemandapunktis, hiljem Vinni ambulatooriumis (Tervisekeskuses). Et tervishoiureformide käigus kadus varasemal kujul toiminud ämmaemanda ametikoht, siis tuli ümber õppida ja 1997.aastal omandasin Tartu Meditsiinikoolis kliinilise laborandi kutse. Tallinna Meditsiinikoolis omandasin spetsialiseerumiskursustel pereõe ja kooli meditsiiniõe kutse.

Tegutsen Vinni Tervisekeskuses pereõna (dr. Tamme kabinetis), laborandina ja kuna osutame koolitervishoiuteenust, siis ka kooliõena.

Aklaida Käpp, pereõde

Lõpetasin Tartu Meditsiinikooli 1981. aastal velsker-ämmaemanda kutsega. 

Peale kooli lõpetamist töötasin Tudu v/ä punktis velskrina 1981 – 1994. Tervishoiureformide käigus kadus velskri eriala, mille järgselt sai minu uueks ametinimetuseks meditsiiniõde. Töötasin meditsiiniõena Roela Ambulatooriumi alluvuses (mis aja möödudes kandis hiljem asutusena nimetust OÜ Perearst Tõnis Nurk ) aastatel 1994 – 2012.

2004.a jaanuar – 2005.a märts omandasin pereõe kutse Annely Sootsi Tervisekoolis.

Vinni Tervisekeskuses töötan pereõena alates 2012.a oktoobrist.

Anu Joonas, pereõde

3292980

Esmaspäev 9 - 13:00

Teisipäev  9 - 13:00

Kolmapäev 9 - 13:00

Neljapäev 13 - 17:00

Reede 9 - 13:00