Kodukord

Arsti vastuvõtt toimub etteregistreerimise alusel. Igale patsiendile on arvestatud 15-20 minutit. Vastuvõtule registreerimine on lubatud kogu tööpäeva jooksul.

Ka ägeda haigestumise puhul, mis Teie hinnangul vajab kiireloomulist lahendamist, kuid ei kuulu kiirabi kompetentsi, tuleks ette helistada. Leiame vastuvõtuaja nii kiiresti, kui võimalik. Ette teatamata tulles võib juhtuda, et ooteaeg kujuneb pikemaks, kui sooviksite. Erandjuhul, kui patsiendil on eluohtlik seisund, tegeldakse temaga, mõistagi, väljaspool järjekorda.

Palume mõelda läbi, milline arvukatest terviseprobleemidest on tähtsaim, sest 15-20 minuti jooksul ei ole arstil võimalik süveneda kõikidesse Teie muredesse. Kui kurta on palju, siis paluge endale registreerida 2 järjestikust vastuvõtuaega või tulge uue probleemiga mõnel teisel päeval tagasi. Püüdke oma kaebused ja haiguse kulg esitada võimalikult selgelt ja täpselt.. Riietuge nii, et vajaduse korral oleks arstil võimalik Teid või Teie haigestunud piirkonda optimaalse ajakuluga läbi vaadata.

Kuna meie perearstikeskuses puudub registratuur, siis peavad kogu patsientide koordineerimisega seonduva töö tegema ära pereõed. Ka pereõe vastuvõtule tulles on soovitav ette helistada ja sobiv kellaaeg kokku leppida.

Kui Te ei saa kokkulepitud ajal arsti/õe vastuvõtule ilmuda, siis palume sellest informeerida lühikese telefonikõnega.

Arstide ja õdede tööpäev ei piirdu väljakuulutatud 5-tunnise vastuvõtuajaga. Kogu ülejäänud tööpäev kulub meditsiinidokumentatsiooni, töövõimekaotuse- ja puudedokumentide täitmisele, saatekirjade vormistamisele, patsientide uuringute ja analüüsitulemustega tutvumisele, telefoni-konsultatsioonidele, aruandlusele, erialasele enesetäiendamisele, ettevõtlusega seotud tegevusele.

Arstid ja õed teevad koduvisiite, kuid selle vajaduse otsustab arst igal konkreetsel juhul. Kodustes tingimustes, haigevoodi äärel haiguse diagnoosimine ei vasta tänapäeva nõuetele. Kodukülastused on aktsepteeritavad vaid kõrges vanuses liikumisraskustega isikute ja väikelaste puhul. Pealegi, ühele koduvisiidile kuluva aja jooksul jõuab arst või õde keskuses vastu võtta vähemalt 3 patsienti. Kui Teil pole võimalust (transporti) perearstikeskusesse tulekuks, siis palume pöörduda Vinni valla sotsiaalosakonna poole (tel. 3258663), kelle ülesandeks on korraldada abivajajate pääsemine perearstikeskusesse.

Koduvisiidi registreerimine toimub telefoni teel igal tööpäeval ajavahemikus 9-13.00. Päeval, mil arstil on õhtune vastuvõtt, vastuvõtu esimese tunni jooksul.

Telefonikonsultatsioonid ja retseptide tellimine telefoni teel jäägu ajavahemikku kell 14-16, mil patsientide vastuvõtt on lõppenud. Paberretseptid väljastatakse järgmisel tööpäeval, digiretseptid sama tööpäeva lõpus.

Ühelegi vastuvõtul olevale patsiendile (ka Teile, kes te helistate) ei meeldi, kui arst vestleb suure osa Teie vastuvõtule eraldatud ajast telefonitsi teise patsiendiga. Sageli heliseb korraga nii laua- kui mobiiltelefon. Palume võimalusel mitte helistada vastuvõtu ajal arsti mobiiltelefonile See, et arst on sunnitud mõnikord esimesena telefonitoru tõstma, on paratamatu, kuna õed on ülimalt koormatud ja tegelevad patsientidega erinevates kabinettides.

Kui telefonile ei vastata, proovige mõne aja pärast uuesti, sest võib juhtuda, et nii arst kui õde on hõivatud protseduuriga.

Olemasolevate töötajate ja võimalustega püüame anda endast parima Teie terviseprobleemide võimalikult kiirel lahendamisel. Jääb vaid lisada, et see õnnestub kõige paremini juhul, kui patsient aitab ise kaasa meeskonna „patsient + arst/õde" kujundamisel.