Kodukord

Vinni Tervisekeskus OÜ Praksis on avatud Vinnis, Sõpruse 16, esmaspäeval, neljapäeval ja reedel 8.30-17.00, teisipäeval ja kolmapäeval 8.30 – 18.00

Perearstide ja pereõdede vastuvõtt toimub planeeritult, etteregistreerimise alusel.

See on patsientide huvides, tagamaks piisava vastuvõtuaja igale patsiendile ja nakkusohu tõttu pikkade järjekordade ning inimeste kokkupuute vältimiseks ooteruumis. Kuna meie perearstikeskuses puudub registratuur, siis peavad kogu patsientide liikumise koordineerimisega seonduva töö tegema ära pereõed.
Eelneva registreerimiseta pääseb vastuvõtule vaid erakorralise, ägeda haiguse korral (näiteks infarkti, insuldi kahtlusel, värske trauma korral).

Vastuvõtuaega on arvestatud 15-20 minutit patsiendi kohta. Võimalusel kaardistage eelnevalt oma probleemid tähtsuse järjekorras, et kõige pakilisem saaks käsitletud.

Palume riietuda kergelt, et arstliku läbivaatuse käigus kuluks võimalikult vähe aega lahtiriietumisele.

Kui Te ei saa varem kokkulepitud ajal arsti/õe vastuvõtule ilmuda, siis palume sellest informeerida lühikese telefonikõnega või e-kirjaga.

Arstide ja õdede tööpäev ei piirdu väljakuulutatud 5-tunnise vastuvõtuajaga. Kogu ülejäänud tööpäev kulub meditsiinidokumentatsiooni, töövõimekaotuse- ja puudedokumentide täitmisele, saatekirjade vormistamisele, patsientide uuringute ja analüüsitulemustega tutvumisele, telefonikonsultatsioonidele, e-kirjadele vastamisele, aruandlusele, erialasele enesetäiendamisele, ettevõtlusega seotud tegevusele.

Arstid ja õed teevad koduvisiite, kuid selle vajaduse otsustab arst igal konkreetsel juhul. Kodustes tingimustes, haigevoodi äärel haiguse diagnoosimine ei vasta tänapäeva nõuetele. 

Kodukülastused on aktsepteeritavad vaid kõrges vanuses liikumisraskustega isikute ja väikelaste puhul. Pealegi, ühele koduvisiidile kuluva aja jooksul jõuab arst või õde keskuses vastu võtta vähemalt 3 patsienti. Kui Teil pole võimalust (transporti) tulekuks, siis palume pöörduda Vinni valla sotsiaalosakonna poole (tel. 3258663), kelle ülesandeks on korraldada abivajajate pääsemine perearstikeskusesse.

Koduvisiidi registreerimine toimub telefoni teel igal tööpäeval ajavahemikus 9-12.00. Päeval, mil arstil on õhtune vastuvõtt, vastuvõtu esimese tunni jooksul.

Telefonikonsultatsioonid ja retseptide tellimine telefoni teel jäägu eelistatult ajavahemikku kell 14-16, mil patsientide vastuvõtt on eeldatavasti lõppenud.
Krooniliste haiguste puhul vajalikud korduvretseptid, palume tellida ette (telefonil 32 93980, 32 93982), tegeleme nende vormistamisega peale vastuvõtuaega esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 3 järgmise (töö)päeva jooksul.

Ühelegi vastuvõtul olevale patsiendile (ka Teile, kes te helistate) ei meeldi, kui arst vestleb suure osa Teie vastuvõtule eraldatud ajast telefonitsi teise patsiendiga. Sageli heliseb korraga nii laua- kui mobiiltelefon. Palume võimalusel mitte helistada vastuvõtu ajal arsti mobiiltelefonile. See, et arst on sunnitud mõnikord esimesena telefonitoru tõstma, on paratamatu, kuna õed on ülimalt koormatud ja tegelevad patsientidega erinevates kabinettides.

Kui telefonile ei vastata, proovige mõne aja pärast uuesti, sest võib juhtuda, et nii arst kui õde on hõivatud protseduuriga. Praktiseerime ka tagasihelistamist patsientidele, kes pole meiega ühendust saanud ja kelle telefoninumber on meile nähtav. Kõigi Vinni Tervisekeskuse arstide ning õdedega võib ühendust võtta ka e-kirja teel.

Olemasolevate töötajate ja võimalustega püüame anda endast parima Teie terviseprobleemide võimalikult kiirel lahendamisel. Jääb vaid lisada, et see õnnestub kõige paremini juhul, kui patsient aitab ise kaasa meeskonna „patsient + arst/õde" kujundamisel.