Arstid ja õed

SIRJE KORSTEN, perearst

Õppisin Tartu Ülikooli Arstiteaduskonnas aastatel 1974-1980, lõpetasin ülikooli üldarstina. Peale internatuuri lõpetamist 1981.aastal asusin tööle Rakvere Haiglas, töötades algusest peale sama piirkonna patsientidega, mis on praeguse Vinni Tervisekeskuse teeninduspiirkond. Aastatel 1993-1995 omandasin Tartu Ülikoolis perearstikutse. Olen Eesti Perearstide Seltsi liige.
Aastatel 2011-2016 töötasin poole koormusega Eestis ning teise poolega Soomes. Oli hariv, põnev, ja kordumatu eluperiood, soome keele oskuse omandamisest rääkimata. Siiski otsustasin jätkata 2016. aastal pensionieelikuna töötamist Eestis oma nimistuga.
2020.aastal jõudsin vanaduspensioni ikka, arstina töötamist ühes piirkonnas täitub 2021. aastal 40 aastat.
Iga-aastased täienduskoolitused aitavad püsida värskena, kursis maailma meditsiinis toimuvaga ning huvitav ja väljakutseid esitav töö ei luba jääda...veel... pensionipõlve pidama.

KÜLLI TAMM, perearst
Lõpetasin Tartu Ülikooli 1988. aastal ja internatuuri 1989.aastal pediaatrina. Samast aastast töötan Vinnis, algselt pediaatrina, kuid peale perearstikursuste läbimist Tartu Ülikoolis 1997-2000, perearstina. Olen eesti Perearstide Seltsi liige.
Osalen iga-aastastel erialastel täienduskoolitustel, teen võimaluse korral koostööd Eesti Geenivaramuga ning Tartu Ülikooliga, viimati osalesin 2019-2020. aastal EGV südame-veresoonkonnahaiguste ennetuse uuringus.

RIINA SINISOO, pereõde
Lõpetasin Tartu Meditsiinikooli meditsiiniõe kutsega 1981.aastal, Vinni Tervisekeskusesse asusin tööle 1985. aastal. Pereõeks spetsialiseerusin aastatel 1996-1997. Pean tähtsaks elukestvat õpet. 2020.a. jaanuaris lõpetasin Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Terviseteaduse magistri kraadiga (kliiniline õendus).
Olen Eesti Pereõdede Ühingu juhatuse liige ning käesoleval ajal ka Vinni valla volikogu ja sotsiaalkomisjoni liige.

MERIKE LAIDVEE, laborant/koolitervishoiu õde/pereõde
Lõpetasin Tallinna Meditsiinikooli 1975.aastal ämmaemandana. Töötasin oma õpitud erialal Abja Haiglas aastatel 1975-1977.
1978.aastast töötasin ämmaemandana Vinni Velsker-ämmaemandapunktis, hiljem Vinni Ambulatooriumis (Tervisekeskuses). Et tervishoiureformide käigus kadus varasemal kujul toiminud ämmaemanda ametikoht, siis tuli ümber õppida ja 1997. aastal omandasin Tartu Meditsiinikoolis kliinilise laborandi kutse. Tallinna Meditsiinikoolis omandasin spetsialiseerumiskursustel pereõe ja kooliõe kutse. 

AKLAIDA KÄPP, pereõde
Lõpetasin Tartu Meditsiinikooli 1981. aastal velsker-ämmaemanda kutsega.
Peale kooli lõpetamist töötasin aastatel 1981-1994 Tudu velsker-ämmaemandapunktis velskrina. Tervishoiureformide käigus kadus velskri eriala, mistõttu sai minu uueks ametinimetuseks meditsiiniõde. Töötasin meditsiiniõena Roela Ambulatooriumis (hilisem OÜ Perearst Tõnis Nurk) aastatel 1994-2012, 2005.aastal omandasin pereõe kutse Annely Sootsi Tervisekoolis. Vinni Tervisekeskuses töötan dr. Tamme pereõena alates 2012.a. oktoobrist.

ANU MÜRK, pereõde
Õppisin aastatel 2013-2017 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õenduse erialal. Lisaks läbisin õde-spetsialisti koolituse ning alates 31.01.2019 olen vaimse tervise õe lisapädevusega.
Vinni Tervisekeskuses alustasin töötamist 2015.aastal ning alates 2017.a. olen dr. Sirje Korsteni pereõde.
Pean oluliseks elukestvat õpet ning osalen aktiivselt täienduskoolitustel tööalaste teadmiste, oskuste ja erialase pädevuse arendamiseks.